Туристичка агенција - автобуски билети
Кеј 13 Ноември б.б. ДРВОДЕКОР
Тел: 3133-067,3229-333
Фах: 3133-052
Автобуски билети
Главна автобуска станица

Тел: 2402-424,2402-425
Фах: 2402-430
Zima 2011 Rapsody