Почитувани,
доколку ја гледате оваа веб страница, тоа значи дека вашиот домен е регистриран и паркиран на нашите сервери.
При барањето за регистрацијата немате одбрано пакет за хостирање или немате наведено ваши минимум два именски опслижувачи (NS).
Ние очекуваме од вас да нарачате хостинг пакет или да ни доставите минимум два именски опслужувачи (NS) и ние веднаш ќе го пренасочиме доменот кон нив.


Dear,
if you see this web page, it means that your domain name is registered and parked on our servers.
In your registration request you haven't chosen hosting package or you haven't indicated your minimum two name servers (NS).
We expect you to order a hosting package or to provide at least two name servers (NS), and we will immediately redirect the domain to them.